Kako sam postao Torin Hrastoštit

Bogdan Čurguz

Predstavljanje aktivnosti udruge “Valinor” i predhodnih događaja koje je udruga organizirala. Kratak opis procesa izrade cosplay oklopa kroz primjer višestruko nagrađivanog oklopa Torina Hrastoštita. Demonstracija djelova oklopa i oblačenje.