SUPER H.I.K.

Super Hrvatska Igračka Konvencija

Super H.I.K. je zamišljen od strane udruge F&ST kao putujuća konvencija koju će svake godine ugostiti jedan od suorganizatora. Na ovaj način se potiče ravnopravna suradnja srodnih udruga te se pruža prilika zainteresiranima iz raznih krajeva da prisustvuju ovom događanju.

Poseban naglasak stavljen je na predstavljanju domaćih autora društvenih igara široj zajednici.


Super H.I.K. održan u Splitu, srpanj 2016.

Super H.I.K.

Super H.I.K. održan u Zagrebu, svibanj 2017.

Super H.I.K. II

Informacije o nadolazećim konvencijama pratite na ovim stranicama.Vidimo se za stolom :)

Vidimo se za stolom!