Harry Potter i duh brkatog kaplara

Aleksandar Žiljak

O čemu je zapravo Harry Potter? O hrpi klinaca koji se bodu grančicama u oči? Samo donekle. O kurikularnoj reformi? Hmmm, možda. O klasnoj bahatosti? Rasnoj netrpeljivosti? Usponu nacizma? Oportunizmu institucija? Djeci prepuštenoj sami sebi neka vode neke davne ratove? Svakako!
O svim političkim implikacijama slavnog književnog i filmskog serijala Harry Potter, te o dobrom političkom nosu J. K. Rowling u predavanju Aleksandra Žiljka!