„Sanjaju li gameri digitalne ovce?" – sociokulturni profil i žanrovske preference gamera i gamerica u Hrvatskoj

Krešimir Krolo

Na predavanju će se izložiti rezultati sociološkog istraživanja o sociokulturnom profilu gamera i gamerica u Hrvatskoj, provedenog 2014 godine u suradnji s HCL.hr portalom. Naglasak će biti na uočenim razlikama s obzirom na žanrovske preference, ali i s obzirom na sociodemografske pokazatelje ispitanika i ispitanica. Krajnji cilj jest suprostaviti stereotipne predodžbe o gamerima i gamerskoj kulturi s konkretnim empirijskim nalazima.