Predstavljanje udruge 3. zmaj

Marta Glažar

Udruga ljubitelja fantastike "3. zmaj" osnovana je 3. svibnja 2005. godine u Rijeci, sa svrhom promicanja fantastike u svim umjetnostima i podizanju društvene osvještenosti glede uloge fantastike u umjetnosti i razvoju moderne kulture. Cilj im je poticati kreativnost i maštu poklonika ovog kulturnog polja.

Više o udruzi saznajte na predstavljanju.