Jezik, detalj, izražavanje: izgradnja likova i atmosfere

Milena Benini

Korištenjem detalja i jezika stvara se određena atmosfera, a i likovi postaju karakteristični i prepoznatljivi. Sudionici radionice naučit će kako odabrati izraze koji će najekonomičnije i najefikasnije ostaviti dojam na čitatelja.